JSound
Studio Muzyki Rozrywkowej i Jazzu J'Sound – lekcje śpiewu, trener wokalny, nauka gry
Zapraszamy na stronę strzłka Studia Nagrań J'Sound
Aktualne

ZAJĘCIA WOKALNO – UMUZYKALNIAJĄCE DLA DZIECI już od września w J’Sound


ZAJĘCIA WOKALNO – UMUZYKALNIAJĄCE DLA DZIECI już od września w J’Sound

Głównym celem zajęć jest umuzykalnianie dzieci i rozwijanie ich zdolności muzycznych poprzez naturalny kontakt z muzyką w zabawie. Na zajęciach uczestnicy m.in. uczą się reakcji na bodźce muzyczne (pauza, sygnał muzyczny, zmiany tempa, wysokość dźwięków, itp.), ćwiczą prawidłowe odtwarzanie melodii głosem, kształtują poczucie rytmu oraz koordynację ruchowo-rytmiczną, kształtują słuch muzyczny i orientację przestrzenną.

Najważniejszym elementem działań jest rozbudzanie świadomości muzycznej dziecka. Wykorzystujemy proste metody wychowania muzycznego.
– Czytamy nuty głosem za pomocą kolorów. Rozwijamy wyobrażenia słuchowe fonogestyka. Bawimy się muzyką za pomocą metody Zoltana Kodalya.
– Gramy na prostych instrumentach perkusyjnych, a także na dzwonkach chromatycznych, fletach, flażoletach, wzorując się na metodzie Carla Orffa.
Wszelkie odmiany tempa i energii muzycznej odtwarzamy ruchem ciała, stosując metodę Jaquesa Dalcroze.
– Stosujemy metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, a także metodę Edwina E. Gordona – dziecko uczy się świadomości własnego ciała, świadomości przestrzeni oraz umiejętności działania z innymi, zwiększa zaufanie do siebie i daje poczucie bezpieczeństwa, budzi aktywność i inicjatywę dziecka. Dzieci doświadczają, co to znaczy czuć się dobrze w swoim ciele. Uczą się używać ciała i je kontrolować.
– Dzieci mają możliwość swobodnej improwizacji ruchowej, przez co rozwijają wyobraźnię, oraz uczą się eksponować swoje uczucia i emocje.
– Poznajemy tańce zarówno ludowe, jak i etniczne, pochodzące z najdalszych zakątków świata. W programie znajdą się zarówno tańce do skocznej muzyki irlandzkiej czy greckiej, spokojnej indyjskiej, jak i do bardzo rytmicznej afrykańskiej.
– Rozwijamy inteligencję językową, muzyczną, emocjonalną i interpersonalną dziecka.
– Odkrywamy rolę muzyki i ruchu w działaniach terapeutycznych – dzięki ćwiczeniom z zakresu muzykoterapii stymulujemy zachowanie dzieci o nadmiernej ruchliwości, z trudnościami w koncentracji lub pobudzamy do aktywności dzieci nieśmiałe, wstydliwe. W ten sposób kształcimy jednocześnie cechy osobowości psychicznej dziecka.
– Wykorzystujemy logorytmikę – polegającą na połączeniu terapii logopedycznej z rytmiką. Ćwiczenia słowne i muzyczno-ruchowe mają formę zabawy, dzięki której można wykształcić lub usprawnić ruchy całego ciała (makroruchy), a co za tym idzie – pośrednio usprawnić narządy mowy (mikroruchy). Głównym celem jest więc korygowanie wad mowy i słuchu, a przy tym uwrażliwienie na cechy wspólne muzyki i mowy, takie jak: rytm, melodia, tempo, dynamika, barwa dźwięku. Ćwiczenia te sprzyjają poprawie koncentracji, stymulują sprawniejsze myślenie.
– Wykorzystujemy choreoterapię w procesie odnowy psychosomatycznej dzieci.
– Uczymy się prawidłowej emisji głosu, poznajemy mnóstwo piosenek ilustrowanych ruchem, wykonywanych na instrumentarium Orffa.
Wykorzystujemy ćwiczenia z zakresu baletu i gimnastyki korekcyjnej, które wpływają na prawidłową pracę mięśni dziecka oraz na koordynację ruchową.
– Uczymy gry na pianinie.
– Świetnie się bawimy!

KOSZT ZAJĘĆ TO 120 zł miesięcznie

Zapisy:
art@jsoundart.pl
507 255 179