JSound
Studio Muzyki Rozrywkowej i Jazzu J'Sound – lekcje śpiewu, trener wokalny, nauka gry
Zapraszamy na stronę strzłka Studia Nagrań J'Sound
Przedmioty

LEKCJE ŚPIEWU:

 • emisja głosu i nauka śpiewu solowego,
 • interpretacja piosenki z elementami improwizacji,
 • improwizacja melodyczna, rytmiczna, scat,
 • kształcenia słuchu,
 • praca z mikrofonem
 • ruch sceniczny
 • techniki wokalne i oddechowe
 • praca nad barwą głosu …
 • lekcje śpiewu Lublin, nauka śpiewu Lublin, łęczna

 

LEKCJE FORTEPIANU:

 •  posługiwanie się techniką instrumentalną w interpretacji dzieł muzycznych,
 • czytanie zapisu nutowego i funkcyjnego, left-hand voicing,
 • nauka akompaniowania z elementami improwizacji,
 • rodzaje akompaniamentów (solowe i zespołowe),
 • nauka gry na pianinie, fortepian rozrywkowy Lublin, łęczna.

 

HARMONIA JAZZ’OWA I POP MUSIC:

 • zastosowania rozwiązań melodyczno – harmonicznych w różnych konwencjach stylistycznych
 • budowa i notacja akordów, ich zamienniki,
 • progresje, modulacje, skale.

 

PROPEDEUTYKA KOMPOZYCJI Z ELEMENTAMI ARANŻACJI:

 • techniki zapisu myśli muzycznej,
 • notacja instrumentalna,
 • sporządzanie partytur,
 • transponowanie melodii dla różnych instrumentów,
 • harmonizowanie melodii,
 • aranżowanie wybranych utworów,
 • podstawy instrumentoznawstwa.

 

KSZTAŁCENIE SŁUCHU:

 • słuchowe odróżnianie dźwięków: wysokości, interwałów, trójdźwięków, akordów;
 • struktury rytmiczne, gamy, skale,
 • śpiewanie nut głosem…

 

ZASADY MUZYKI:

 • posługiwanie się elementarną wiedzą z zakresu podstaw zasad muzyki:
 • nauka nut, gam, interwałów, akordów, podziały rytmiczne, notacja funkcji harmonicznych.

 

KOMPUTEROWE TECHNIKI REJESTRACJI DŹWIĘKU:

 • posługiwanie się nowoczesnymi technikami rejestracji dźwięku,
 • praca na Nuendo, Logic, Cubase, praca w MIDI,
 • produkcja podkładów muzycznych.

 

ZESPÓŁ WOKALNY:

 • emisja zbiorowa z improwizacją solową,
 • doskonalenie słuchu harmonicznego,
 • współbrzmienie w grupie.

 

ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE DLA DZIECI

EMISJA GŁOSU DLA NAUCZYCIELI

PISANIE ZAIKS, FORTEPIANÓWKI

Powyższy opis przedmiotów jest tylko zarysem programowym a nauczyciele zastrzegają sobie prawo zmian wynikających z poziomu umiejętności uczniów.
Jednocześnie informujemy, że poziom kształcenia jest dopasowany do indywidualnych predyspozycji zainteresowanych.