JSound
Studio Muzyki Rozrywkowej i Jazzu J'Sound – lekcje śpiewu, trener wokalny, nauka gry
Zapraszamy na stronę strzłka Studia Nagrań J'Sound
Warsztaty
  • warsztaty wokalne
  • warsztaty instrumentalne

 

Organizujemy również warsztaty stacjonarne dla grup zorganizoanych: zespołów wokalnych, zespołów instrumentalnych, szkół, chórów… Warsztaty mogą mieć charakter stacjonarny lub wyjazdowy. Tematyka do indywidualnego opracowania, w zależności od potrzeb.