JSound
Studio Muzyki Rozrywkowej i Jazzu J'Sound
Zapraszamy na stronę strzłka Studia Nagrań J'Sound
Cennik
  • koszt zajęć miesięcznych – zajęcia indywidualne 250/300 zł ( 4 spotkania w miesiącu)
  • koszt zajęć miesięcznych  – zajęcia w grupie 2 – osobowe 150/200 zł-od osoby ( 4 spotkania w miesiącu)
  • koszt zajęć miesięcznych  – zajęcia w grupie 3 osoby i więcej  140 zł-od osoby ( 4 spotkania w miesiącu)
  • 80/100 zł pojedyncze konsultacje
  • koszt zajęć zleży od nauczyciela u którego odbywają się zajęcia
Zajęcia trwają godzinę lekcyjną.
Opłata za zajęcia:
( w przypadku opłaty miesięcznej, z ,,góry” za cały miesiąc)
– Bezpośrednio na lekcji
– Przelew na konto
w tytule przelewu wpisujemy rodzaj usługi + imię i nazwisko
   mBiznes 29 1140 2004 0000 3902 6392 3984
Regulamin wpłaty:
– w przypadku opłaty za miesiąc zajęć, pakiet 4 lekcji w miesiącu kalendarzowym – jest to opłata ze zniżką na czwarte zajęcia ( pojedyncze zajęcia kosztują 100 zł, czwarta lekcja w tym pakiecie gratis), zajęcia można wykorzystać tylko w obrębie miesiąca kalendarzowego, niewykorzystane lekcje nie przechodzą na kolejny miesiąc, w przypadku nieobecności można umówić się z nauczycielem na dodatkowy termin.
– w przypadku nieobecności (powiadomionej wcześniej), lekcje nie przepadają, ale trzeba je odrobić w danym miesiącu rozrachunkowym (lekcje nie są przenoszone na kolejny miesiąc)
– w przypadku nie powiadomienia o wcześniejszej nieobecności nauczyciela prowadzącego zajęcia przepadają,