JSound
Studio Muzyki Rozrywkowej i Jazzu J'Sound – lekcje śpiewu, trener wokalny, nauka gry
Zapraszamy na stronę strzłka Studia Nagrań J'Sound
Cennik
  • 160 zł pojedyncze konsultacje
  • koszt zajęć miesięcznych ( BEZ obowiązku rocznej współpracy) – zajęcia indywidualne 500 zł ( 4 spotkania w miesiącu)
  • koszt zajęć miesięcznych w ramach ROCZNEJ WSPÓŁPRACY – zajęcia indywidualne 450 zł ( 4 spotkania w miesiącu) lub 300 zł ( 2 spotkania w miesiącu)
  • koszt zajęć miesięcznych  – zajęcia w grupie 2 – osobowe 300 zł-od osoby ( 4 spotkania w miesiącu)
WAKACJE: pakiet 4 lekcji 500 zł
Zajęcia trwają godzinę lekcyjną.
WSZYSTKIE NAGRANIA, KONCERTY, MIX, ROLKI, PRACA W STUDIU NAGRAŃ –  ODBYWAJĄ SIĘ W RAMACH ZAJĘĆ I UCZEŃ NIE PONOSI DODATKOWYCH KOSZTÓW.
Opłata za zajęcia:
( w przypadku opłaty miesięcznej, z ,,góry” za cały miesiąc)
– Bezpośrednio przed lekcją lub przelew na konto przed PIERWSZYMI rozpoczętymi zajęciami w danym miesiącu nauki:
w tytule przelewu wpisujemy rodzaj usługi + imię i nazwisko
   mBiznes 29 1140 2004 0000 3902 6392 3984
– faktury wystawiamy z początkiem każdego rozpoczętego miesiąca nauki
Regulamin:
MIESIĘCZNA OPŁTATA:
-pakiet zajęć – 4 lekcje- obowiązują w obrębie danego miesiąca kalendarzowego
– zaległości odrabiane są TYLKO w obrębie danego miesiąca kalendarzowego i nie przechodzą na inny.
ROCZNA WSPÓŁPRACA
– szczegóły rocznej współpracy określa umowa podpisana między Uczniem a Studiem J’Sound
– cena zajęć to koszt 4 lekcji w danym miesiącu kalendarzowym,
– umowa obowiązuje od września 2023 r. do czerwca 2024 r.,
– zajęcia rozliczamy za miesiąc ,,z góry”, opłatę należy uiścić przed pierwszymi rozpoczętymi zajęciami w danym miesiącu nauki,
– w każdym semestrze uczeń ma prawo do ODWOŁANIA maksymalnie dwóch lekcji – niezależnie od przyczyny, lekcje będą odrobione w innym terminie, poza tym limitem zajęcia nie będą odrabiane,
– w przypadku nie powiadomienia o nieobecności wcześniej zajęcia nie będą odrabiane,
– zapisanie się na zajęcia oznacza akceptację regulaminu.
WSPÓŁPRACA POZA ROCZNĄ UMOWĄ
– obowiązuje ona tylko w ramach danego miesiąca kalendarzowego, bez podpisywania rocznej umowy,
– cena zajęć to koszt 4 lekcji w danym miesiącu kalendarzowym.